top of page
Недискримінація в освіті | UNFPA в Україні
Недискримінація в освіті | EdCamp Ukraine
Недискримінація в освіті | EdCamp Ukraine

#ОСВІТАБЕЗДИСКРИМІНАЦІЇ

Кожна дитина важлива такою, якою вона є

ДЕ ДИСКРИМІНАЦІЯ В ОСВІТІ

У вересні 2015-го року Генеральна Асамблея ООН офіційно затвердила так звані Цілі сталого розвитку. Загалом їх 17, до них розроблено 169 конкретних завдань. Це основні орієнтири, досягнення яких поставило собі за мету людство. На сьогодні усі країни світу намагаються сприяти досягненню цих цілей.

Але це неможливо без подолання різних форм і виявів дискримінації, зокрема гендерної нерівності. Відповідна ціль під номером 5 передбачає вирішення цієї глобальної проблеми через надання ширших повноважень жінкам, у тому числі шляхом забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та можливості навчання впродовж усього життя для всіх, а також через розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат.

Очевидно, що подолання усіх форм дискримінації в освіті суттєво пришвидшить досягнення Цілей сталого розвитку. І для початку ми розберемося із самим базовим поняттям.

Давайте відкриємо найпотаємніший секрет освіти – 

«ПРИХОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН».

Саме завдяки йому школа сприяє дискримінації. Хочете дізнатися як? Та ще й на прикладах? Тоді рушаймо …

Але спочатку трішки теорії …

Недискримінація в освіті | Прихований навчальний план

Дискримінація – будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав.

Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для осіб з певної групи відносно можливостей інших груп.

Окрім прямої дискримінації, можливі також такі її форми:

Непряма дискримінація – ситуація, коли формально нейтральні правила, критерії або практика ставлять де-факто особу (осіб) певної меншини у невигідне становище у порівнянні з іншими. 

Утиск – небажана для особи (групи осіб) поведінка, метою або наслідком якої є приниження людської гідності за певними ознаками або створення напруженої, ворожої, образливої чи зневажливої атмосфери.

ОЗНАКИ, ЗА ЯКИМИ НАЙЧАСТІШЕ ВІДБУВАЕТЬСЯ ДИСКРИМІНАЦІЯ:

Недискримінація в освіті | Стать

стать

Недискримінація в освіті | Релігійні переконання

релігійні та інші переконання

Недискримінація в освіті | Вік

вік

Недискримінація в освіті | Інвалідність

інвалідність

Недискримінація в освіті | Етнічне походженя

етнічне

походження

Недискримінація в освіті | Сімейний стан

сімейний стан

Недискримінація в освіті | Майновий стан

майновий

стан

Недискримінація в освіті | Місце проживання

місце

проживання

Недискримінація в освіті | Мова

мова

Недискримінація в освіті | Раса

раса

Недискримінація в освіті | Колір шкіри

колір шкіри

Недискримінація в освіті | Політичні переконання

політичні переконання

Недискримінація в освіті | Соціальне походження

соціальне походження

Недискримінація в освіті | Громадянство

громадянство

Освіта є одним з найпотужніших каналів продукування стереотипів і дискримінації, що найчастіше відбувається приховано. Цей феномен був відкритий наприкінці   60-х років минулого століття, отримавши назву «Прихований» навчальний план». Дискримінація у школі здійснюється саме за його допомогою. Це наче «паралельний» навчальний план, що виникає всюди, де в наукові системи знань «вмонтований» соціальний контекст (тобто, є люди – вигадані персонажі або цілком реальні особи, що мають певний статус, реалізують якусь поведінку, виконують соціальні ролі).

Группа-40_17.png

«Якщо уявити навчальну програму у вигляді ріки, що тече, то «прихований навчальний план» — це низові підводні течії, небезпечні й невидимі, що можуть затягнути нас у глибину раніше, ніж ми це встигнемо усвідомити» (Дж. Вінк). 

«Прихований» навчальний план» відрізняється від явного навчального плану прихованим змістом інформації. Він непомітно конструює уявлення про специфічний розподіл ресурсів у суспільстві, транслює певні схеми, моделі сприйняття соціальної реальності, конкретні шаблони мислення та дії, що сприймаються людиною як єдино можливі, правильні.

Группа-40_17.png

«Завдяки «прихованому навчальному планові» школи прищеплюють учням ідеологію «пасивного споживання» — некритичного сприйняття існуючого соціального порядку» (І. Ілліч).

«ПРИХОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН» РЕАЛІЗУЕТЬСЯ У ТРЬОХ ВИМІРАХ:

Недискримінація в освіті | Структура заладу освіти

організаційно-нормативна структура закладу освіти (як розподіляються посади і предметні профілі, яка існує система ритуалів і норм, які меседжі виховних заходів, яка специфіка візуально-інформаційного простору тощо)

Недискримінація в освіті | Зміст освіти

зміст освіти (передусім, навчальні програми і підручники)

Недискримінація в освіті | Стиль викладання

стиль вчительського викладання й комунікації.

Недискримінація в освіті | Приклад дискримінації в підручнику

Простір школи, на жаль, вкрай рідко влаштований так, аби дітям з інвалідністю було зручно в ньому перебувати і ним користуватися. 

Недискримінація в освіті | Приклад дискримінації в підручнику

Ознака «зовнішність» не вважається «захищеною», проте вона є однією з «чемпіонок» за кількістю випадків дискримінації в системі освіти. Дитина, зовнішність якої хоч у чомусь відрізняється від норми, легко може підпасти під дискримінаційний вплив оточення, зокрема стати об’єктом цькування!

Недискримінація в освіті | Приклад дискримінації в підручнику

У візуально-наочній культурі (плакатах, дошках оголошень, стендах) особи чоловічої статі кількісно значно переважають осіб жіночої статі, причому як у негативних образах порушників правил, так і в позитивних образах – героїв, які рятують становище або керують штабом.

Недискримінація в освіті | Приклад дискримінації в підручнику

А це якраз випадок прямої дискримінації: виявляється, отримання безкоштовного набору підручників може напряму залежати від спроможності родини зробити так званий «добровільний фінансовий внесок», тобто фактично від майнового стану сім’ї.

Недискримінація в освіті | Приклад дискримінації в підручнику
Недискримінація в освіті | Приклад дискримінації в підручнику

Такі самі або подібні стереотипи і дискримінаційні аспекти наявні й в українських підручниках. Наприклад, жінок може бути прирівняно до рівня неживих предметів – яблука і квітів.

Виявляється, українці завжди були схильні до створення космічної техніки, обробки землі й творчості в співі. А економічним і  духовним запитам людей чомусь найбільше відповідають міста, більші за 100 тисяч мешканців. Це приклади стереотипів щодо етнічного походження і місця проживання.

Недискримінація в освіті | Приклад дискримінації в підручникуції | Майновий стан

Далі спостерігаємо абсолютно штучну і зайву прив’язку вдачі дитини до майнового стану родини, тоді як у реальному житті такої стійкої кореляції не існує. Є й інше стереотипне авторське бачення: людина з малозабезпеченої сім’ї може комусь заважати або бути об’єктом насміхань.

Недискримінація в освіті | Приклад дискримінації в підручникуимінації | Зайва увага

Фокус зайвої уваги, надмірна героїзація людей з інвалідністю (до речі, саме так їх правильно називати) також є доволі типовими для підручників.

Недискримінація в освіті | Приклад дискримінації в підручнику

Нарешті наступний фрагмент підручника взагалі є фактичною пропагандою насильства. Фактично, схвалюється як норма те, що педагог може підняти руку на учнівство.

Недискримінація в освіті | Приклад дискримінації в підручнику

А в цьому підручнику як рівнозначні для всіх подані Конституція України та Закон Божий, що суперечить 35-тій статті Конституції, відповідно до якої «церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви».

НАВЕДЕМО ДЕКІЛЬКА ПРИКЛАДІВ: 

Ознаки дискримінації

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі… / ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» /  

Гендерна рівність – це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. / Закон України від 08 вересня 2005 року № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» / 

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої <…> Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова. / Ст. 35 Конституції України /

Навчальні заклади забезпечують <…> підготовку та видання підручників, навчальних посібників, вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка та спрямованих на формування ненасильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, поваги до людської гідності та статевої недоторканості / ст. 21 Закону України від 08 вересня 2005 року № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» /

Группа-40_22.png
Правова база

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ

Пропонуємо ознайомитися з ВИБРАНИМИ зарубіжними і вітчизняними науковими та науково-методичними працями, присвяченими недискримінації в освіті. Значна частка представлених матеріалів розкривають СТРАТЕГІЮ НЕДИСКРИМІНАЦІЇ (за різними ознаками) при підготовці і використанні  підручників. За більшістю найменувань є можливість ознайомитись із  ПОВНОТЕКСТОВОЮ ВЕРСІЄЮ МАТЕРІАЛУ. 

Группа-40_22.png

ЩО ПОЧИТАТИ

ПРОПОНОВАНІ ВИДАННЯ розкривають тему нерівності прав і можливостей жінок і чоловіків у суспільстві, артикулюють тему насильства, розкривають тему дискримінації у різних її аспектах. По кожному найменуванню є можливість ОЗНАЙОМИТИСЬ із його ПОВНОТЕКСТОВОЮ ВЕРСІЄЮ. 

ЩО ПОДИВИТИСЯ

РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ПЕРЕГЛЯДУ художні фільми, короткометражні мультфільми і навчальні відео акцентують увагу на різних АСПЕКТАХ НЕРІВНОСТІ Й ДИСКРИМІНАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВІ, зокрема в історичному аспекті. Представлені відеоматеріали дають змогу побачити витоки багатьох проблем дискримінації, у тому числі тих, що виникають «на перетині» кількох різних ознак. 

ФІЛЬМИ

"Зроблено в Дагенхемі"

«Зроблено в Дагенхемі» («Made In Dagenham», США, 2010). 

У фільмі йдеться про драматичні події, що відбулися під час страйку 1968 року на автозаводі Ford Dagenham, робітниці якого протестували проти дискримінації за статевою ознакою, вимагаючи рівної платні за працю жінок і чоловіків. Страйк завершився успіхом і уможливив уведення в дію Акту про рівну платню 1970 року.

"Класс"

«Клас» (Естонія, 2007) 

Події фільму переносять глядачів у школу Естонії. Йозеп – випускник. Навколишні люди ставляться до нього дуже погано. Однокласники постійно сміються над ним і знущаються. Хлопчик не знає, як з ними можна нормально спілкуватися і досить-таки часто заганяє себе в кут. Глузування тривали до того моменту, поки за Йозепа не заступився один з тих насмішників. До обох хлопців однокласники почали виявляти жорстокість.

"Клас"

«Клас» («Entre les murs», Франція, 2008). 

Ця стрічка розповідає про те, яким чином конструюються нерівності в сучасній мультикультурній школі, і чи можна цьому протистояти. 

МУЛЬТФІЛЬМИ

"Різні і рівні"

Різні і рівні

"Неоплчувана домашня праця"

Неоплачувана домашня праця

"Рівність прав і можливостей"

Рівність прав і можливостей

ВІДЕО

Гендерна дискримінація в Україні

9 аргументів проти фемінітивів в українській мові. 

Олена Малахова / Масалітіна (відеозапис, Дніпро, 18.11.2017)

Недискримінацийне вчителювання. Путівник для освітян. - Харків, 2021 - 55 с.

В основу путівника покладені положення недискримінаційного підходу в освіті, методологія і досвід проведення в Україні антидискримінаційної експертизи проєктів шкільних підручників (2016 – 2020), а також антидискримінаційний аналіз численних шкільних уроків, зокрема, аналіз понад 470 уроків, створених у рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн».

ПРОти НАСильства. Збірка / Упорядниця Лариса Денисенко. – Київ.: ВАІТЕ, 2016. – 322 с.

Можна побачити сусідку з синцями на руках і заплющувати очі, бо все відбувається за її зачиненими дверима, а це — приватна сфера. Можна чути, як батьки принижують свою дитину та проходити повз, бо це — не ваша дитина, і це — приватна сфера. Проте, все це стосується нас, нашого суспільства, нашої держави. Держава має проводити політику безпеки та захисту прав кожної людини. Ми не повинні бути байдужими і толерувати насильство навіть тим, що просто відводимо погляди чи зникаємо за своїми дверима.

Ця збірка про нас. Проти насильства.

Новели, де ситуації, герої та героїні упізнаванні та живі. Коментарі психологів, що допомагають розібратися в ситуації. Поради адвокатів, як діяти, куди звертатися, які документи подавати, коли ви або хтось інший зазнає насильства.

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України. – К.: Заповіт, 2016. – 244 c.

Це видання присвячене дослідженню гендерної проблематики в Україні. У виданні міститься доповідь, що складається з шести розділів, один з яких цілком базується на результатах загальнонаціонального соціологічного дослідження Центру Разумкова, стислий словник головних гендерних термінів, а також статті вітчизняних експертів.

Це видання буде корисним для експертів, соціологів, журналістів і всіх, хто цікавиться питаннями досягнення гендерної рівності в Україні.

Запобігання насильству в сім’ї. Практичний посібник для дільничних інспекторів міліції / Київ. Школа Рівних Можливостей: Ред.-упоряд. О.В. Лясковська. К., 2004. – 108 с.

Посібник розрахований на правоохоронців, фахівців управлінь у справах сім’ї та молоді, соціальних працівників, представників та представниць неурядових організацій, які беруть участь у захисті прав людини, зокрема попередженні насильства в сім’ї.

Документи та методичні рекомендації допоможуть у практичній роботі всім, хто готовий зупинити домашнє насильство й прийти на допомогу потерпілим.

Группа-40_22.png
Що подивитися
Що почитати

ЩО ЗРОБЛЕНО

Що зроблено

АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЄКТІВ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ

З 2016-го року за ініціативи Робочої групи з питань політики гендерної рівності та протидії дискримінації в освіті Міністерства освіти і науки України відбувається антидискримінаційна експертиза проєктів шкільних підручників, що подаються на всеукраїнський конкурс (до їх друку за кошти бюджету). 

Під час експертизи виявляється дискримінаційний контент (як правило, це непряма чи прихована дискримінація, стереотипи) та надаються рекомендації авторським колективам щодо його усунення.

За увесь цей час загалом було проекспертовано 845 проєктів підручників. В останні роки, передусім, як результат системної просвітницької роботи з видавництвами та авторськими колективами, а також завдяки налагодженому багатоступеневому сертифікаційному навчанню експертного кола, «градус дискримінаційності» українських підручників значно знизився (див. рис. 1).

Порівняємо початкові показники 2016-го року з тими, що були отримані цьогоріч, коли аналізувалися проєкти підручників для 2-го класу (загалом проаналізовано 91 одиниця), 6-го класу (21 одиниця) і 11-го класу (144 одиниці).

Так, наприклад, якщо 2016-го року переважна більшість поданих проєктів (86 %)