top of page
Банер освіта без корупції.png
USAID_Horiz_Ukranian_PMS_2-Color-02 1.pn
Хештег ВзаємоДія, синій, горизонтальнии
main_edcamp_RGB-02 1.png

#ОСВІТАБЕЗКОРУПЦІЇ

Вчись і навчай доброчесності

ШКОЛА І КОРУПЦІЯ 

Де корупція в освіті?

Корупція в освіті, зокрема, шкільній, на жаль, є доволі поширеним явищем. Найчастіше вона сконцентрована

у системі відносин між персоналом закладу (адміністрація, педагоги) та батьками, чиї діти навчаються у школі.


Варто виділити 3 ключових групи причин поширеності корупції у закладах шкільної освіти:

money 1.png

ЕКОНОМІЧНІ


недостатній рівень заробітних плат співробітниць/-ків освітніх установ

flower 1.png

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ


усталена традиція корупційних практик на різних рівнях, недостатня поінформованість й організованість громадян, почасти невисокий рівень морально-етичних принципів

у взаєминах тощо

university 1.png

ІНСТИТУЦІЙНІ


недостатній рівень відкритості

та прозорості власне колективів закладів освіти

Корупція – надзвичайно загрозливе і шкідливе явище! Наведемо приклад з цілями сталого розвитку –

17 глобальними ключовими напрямками розвитку світу, що є, фактично, порядком денним існування людської цивілізації на період до 2030-го року. Визнано, що корупція як всепроникне явище загрожує знищити будь-які ініціативи на шляху до реалізації цих цілей. 


Поширеність корупції на рівні школи безпосередньо протирічить засадам державної політики в освіті, серед яких

є академічна доброчесність та нульова терпимість до будь-яких проявів корупції.


Найчастіше корупцію асоціюють лише з хабарями, тоді як «облич» у неї, насправді, чимало. «Подяки» за хороші оцінки, медалі чи інші досягнення учнівства, купівля тих чи інших довідок, збирання грошей на привітання до днів народження і свят для співробітниць/-ків управлінь освіти, створення педагогу зручного розкладу за додаткову плату – усі ці та багато інших подібних практик також вважається корупцією. 

Школа

ШКОЛА І КОРУПЦІЯ 

Іноді наявність або відсутність ознак корупції залежить від певних обставин.


Наприклад, надання батьками фінансового чи іншого ресурсного внеску при вступі дитини до школи, за умови добровільності, не вважається корупцією, але точно стає нею у випадку, коли це вимагається і стає умовою прийняття дитини на навчання. Те ж стосується будь-якого іншого співфінансування школи батьками: якщо це здійснюється на добровільній основі, проводиться органами батьківського самоврядування, а сам процес є підзвітним та публічним – лише у таких випадках практика «фінансового залучення» батьківства не містить ознак корупції. 


Квіти, що даруються педагогові на свято, корупцією не є, за умови, якщо така ініціатива виходила від самої дитини чи її батьків. Натомість, подарунки, на відміну від квітів, викликають набагато більше підозр у корупційності, адже,

як правило, коштують дорожче, до того ж такі випадки нерідко містять ознаки вимагання неправомірної вигоди, тому дарування подарунків краще уникати. 


Репетиторські заняття, навіть належним чином оформлені відповідно до податкового законодавства, набувають корупційних ознак, коли проводяться з дитиною, яку цей же педагог навчає у школі.


За версією Світового економічного форуму, освіта є однією з чотирьох найкращих платформ (стратегій) у подоланні корупції. Робота з молоддю сьогодні визнається як ледь не найбільш ефективний спосіб долання та попереджування корупції.

Цей веб-ресурс створений для того, щоб допомогти у такій роботі. Знайомлячись із ним, ви зможете краще розібратися з явищем корупції загалом та в освіті зокрема, отримаєте інформаційну, методичну та інструментальну підтримку в здійсненні антикорупційних стратегій подолання та попередження корупції на рівні закладу освіти. 

Інформація про проєкт

ГО «ЕдКемп Україна» у партнерстві з проєктом USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції

в Україні «ВзаємоДія» сфокусовані на розвитку в українській шкільній освіті практик доброчесності і педагогіки партнерства, що сприяють ппередженню й подоланню корупції.


Ми працюємо з усіма стейкхолдерами шкільної освіти – безпосередньо у закладах освіти, під час регіональних (не)конференцій Edcamp Ukraine, на рівні спеціальних освітніх програм.


Ми прагнемо показати, що успіх без корупції можливий, а справжнє партнерство на рівні закладу освіти здатне взагалі ліквідувати корупцію як явище. Потужне «антикорупційне щеплення» для навчання та усього життя – ось наша мета!


Ядром проєкту стала апробація (силами педагогів та учнівства) спеціально розроблених разом із видавництвом «Шкільний світ» інструментів для роботи з молоддю в темі протидії та попередження корупції з метою їх доопрацювання та подальшої популяризації. Проєкт також має яскраво виражений дослідницький компонент

(у фокусі – шкільні практики співпраці та доброчесності у контексті педагогіки партнерства та сприйняття ефективності інструментів антикорупційного навчання), а також комунікаційну стратегію, що реалізується, зокрема, у партнерстві з ГО «Смарт Освіта» та порталом «Нова українська школа». 

БУКВА ЗАКОНУ

Закон

БУКВА ЗАКОНУ

Державні інституції в антикорупційній сфері в Україні

Кримінальна та адміністративна відповідальність

державні_Монтажная область 1 1.png

БУКВА ЗАКОНУ

Державні інституції в антикорупційній сфері в Україні

державні_2_Монтажная область 1 1.png

Формування політики та запобігання корупції

БУКВА ЗАКОНУ

Словник

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ — сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ — наявність суперечностей між приватними інтересами й повноваженнями, коли

під впливом власного інтересу приймається незаконне рішення. 

 

КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ — вчинене особою діяння, що містить ознаки корупції, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. 

КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ — сукупність правових, організаційних та інших чинників і причин, які породжують, заохочують (стимулюють) осіб до скоєння корупційних правопорушень під час виконання ними функцій держави або місцевого самоврядування.

КОРУПЦІЯ (від лат. corrumpere — псувати) — негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні службовими особами, громадськими й політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення.

НЕДОБРОЧЕСНІСТЬ — порушення або свідоме нехтування особою моральними й етичними нормами поведінки. 

 

ПОБУТОВА / АДМІНІСТРАТИВНА КОРУПЦІЯ — повсякденна корупція дрібного масштабу, яка перебуває

на перетині діяльності державних установ і громадян.

ПРЕВЕНЦІЯ (ПОПЕРЕДЖЕННЯ) — запобігання корупційним правопорушенням. 

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА САНКЦІЇ — покарання тих, хто вже вчинили корупційні правопорушення.

ТОП-КОРУПЦІЯ (ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ) — зловживання службовим положенням на найвищих щаблях державної влади та на найвищих рівнях в ієрархії бізнесу. 

ХАБАР — гроші або інші матеріально цінні речі, що передаються посадовій особі для її стимулювання діяти

в інтересах особи, яка передає їх, або в інтересах третіх осіб.

ІНСТРУМЕНТИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ПРАКТИКИ ДЛЯ ШКОЛИ

Підключайтесь та завантажуйте!

Пропонована добірка антикорупційних інструментів надасть можливість учительству разом з учнівством зробити перші кроки протидії корупції у нашому житті ще зі школи. І зробити ці кроки буде надзвичайно легко та захопливо, адже ми пропонуємо змінювати свідомість і змінювати країну через гру. 


Цей набір антикорупційних інструментів «на різні смаки» дає можливість «зарядитися» проти корупції

та «зарядити» інших. 

frame_10_1.png

Інтелектуальна антикорупційна гра у форматі «Що? Де? Коли?»


Інтелектуальна гра, яка мотивує людей цікавитись антикорупційною тематикою. Питання побудовані таким чином, щоб слухачі/-ки застосовували уважність та критичне мислення для пошуку відповідей на запитання щодо протидії корупції.

frame_10.png

Антикорупційна «Мафія» (місто проти корупції)


У грі учасницям/-кам пропонується стати жителями міста N, у якому, як і в реальному житті, є порядні люди

і безпринципні корупціонери. Завдання містян – виявити корупціонерів і запроторити до в'язниці. Гра створена

за мотивами класичної гри «Мафія».

frame10_2.png

Антикорупційні сценарії


Пропонується 20 життєвих корупційних ситуацій (в університеті, в лікарні, при влаштуванні на роботу) та чотири можливі варіанти дій до кожної – від дещо корупційних варіантів до максимально доброчесного.

Практики
frame_11_2.png

Антикорупційний квест


Антикорупційний квест представлений у трьох форматах – лінійний, QR-квест і вебквест – та максимально адаптований для проведення в різних матеріально-технічних та освітніх умовах. Командам пропонуються ситуації,

які ілюструють корупційні явища і передбачають вибір стратегії поведінки. Обрання неправильної стратегії поведінки веде команду хибним маршрутом, що збільшує кількість локацій, які мають пройти учні й учениці.

frame11_0.png

Антикорупційні уроки


Комплект матеріалів для використання у 9 – 11 класах – збірка, що містить 7 антикорупційних уроків і робочий зошит для учнівства. Уроки послідовно знайомлять з темою корупції, навчають ідентифікувати її прояви та вчать приймати доброчесні рішення. Кожний з уроків містить 5 кроків, а методичні коментарі допоможуть педагогам більш ґрунтовно обговорити з учнівством запропоновані ігри, вправи та ситуації. Окрім того, кожний урок має додатки, які доречно використовувати як роздатковий матеріал під час опрацьовування з учнівством певних завдань, якщо діти не мають робочого зошита.

frame_11_1.png

Онлайн-гра «(Не)підкупність»


Симулятор життя в Україні, розроблений на базі типових ситуацій, які можна вирішити чесно і законно або…

не дуже. Вирішуючи ситуації, пов’язані з викладачами/-ками, житлово-комунальним комплексом, органами правопорядку, лікарями, бізнесовими питаннями, ви зможете оцінити СВІЙ РІВЕНЬ корумпованості.

i1.png

Організуй свій захід

Покрокова інструкція, як організувати захід, який об’єднає людей навколо спільних цінностей та інтересів. Пропонуємо інструмент для створення майданчика для знайомства та взаємодії, для формування мережі зв’язків серед однодумців та обміну ідеями. Спробуйте підготувати та провести власний захід у вашій громаді, аби, наприклад, захистити місцевий парк, підтримати мир або подолати корупцію.

ПРАКТИКИ ДЛЯ ШКОЛИ

ПРАКТИКИ ДЛЯ ШКОЛИ

Посібник з поширеними запитаннями і відповідями «Світлофор освітньої доброчесності»

Посібник містить відповіді на запитання про доброчесність, етику та протидію корупції у шкільному середовищі, які спільнота відповідального вчительства адресувала фаховому у корупційних питаннях колу. 


У книзі ви знайдете конкретні поради та роз’яснення, необхідні вчительству, менеджменту шкіл, батьківству, учнівству.

Що купує твоя школа?

Онлайн-інструмент, що допоможе контролювати закупівлі закладів шкільної чи дошкільної освіти і таким чином підвищувати їхню ефективність та будувати справжні партнерські взаємини. 

Тепер не проблема відшукати свій заклад на мапі, прочитати поради з підготовки інформаційних запитів до управління освіти про закупівлі, ознайомитися з правилами оформлення батьківських внесків.

Антикорупційні наліпки

Завантажте, роздрукуйте та розмістіть ці дотепні мотивуючі картинки у просторі, в якому перебуваєте найчастіше (наприклад, у класі чи вчительській). 


Ми впевнені, що вас додатково мотивувати проти корупції не треба! Проте насичення інформаційного простору антикорупційними меседжами – це привернення уваги до проблеми та ще один крок на шляху до #освітибезкорупції. 

НАТХНЕННІ ПРИКЛАДИ

Амбасадорки доброчесності

Четвірка відважних «мушкетерок» протидії корупції – амбасадорок доброчесності – скоро у спеціальному відеофокусі.

ХОРЬКОВА ЛЮДМИЛА


директорка Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 114

СТЕЛЬМАХ СВІТЛАНА


учителька історії України, правознавства, громадянської освіти Херсонського академічного ліцею імені О.В. Мішукова

РЯБУХА АЛЛА


 начальниця управління Державної служби якості освіти у Сумській області

ГРИЦЮК ЛАРИСА


директорка Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29

НАТХНЕННІ ПРИКЛАДИ

Посібник з описом досвіду «Педагогіка партнерства: практики доброчесності»

Чи можливі справжні (не бутафорські) партнерські взаємини між усіма стейкхолдерами шкільної освіти, зокрема, учнівством, педагогами, батьківством, адміністрацією? Якщо так, то чи здатні такі взаємини повністю викорінити корупційні практики у школі? І яка роль у цьому процесі інструментів антикорупційного навчання?


Відповіді на усі «гарячі» запитання шукайте у цьому справді унікальному посібнику, що адресований усім, кому небайдужа сучасна українська школа. 


Посібник укладено за досвідом проєкту щодо впровадження в українську школу практик

доброчесності та педагогіки партнерства, реалізованого ГО «ЕдКемп Україна» спільно з ГО «Смарт Освіта» у партнерстві з проєктом USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія».