#ОСВІТАБЕЗКОРУПЦІЇ

Вчись і навчай доброчесності

ШКОЛА І КОРУПЦІЯ 

Де корупція в освіті?

Корупція в освіті, зокрема, шкільній, на жаль, є доволі поширеним явищем. Найчастіше вона сконцентрована

у системі відносин між персоналом закладу (адміністрація, педагоги) та батьками, чиї діти навчаються у школі.


Варто виділити 3 ключових групи причин поширеності корупції у закладах шкільної освіти:

ЕКОНОМІЧНІ


недостатній рівень заробітних плат співробітниць/-ків освітніх установ

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ


усталена традиція корупційних практик на різних рівнях, недостатня поінформованість й організованість громадян, почасти невисокий рівень морально-етичних принципів

у взаєминах тощо

ІНСТИТУЦІЙНІ


недостатній рівень відкритості

та прозорості власне колективів закладів освіти

Корупція – надзвичайно загрозливе і шкідливе явище! Наведемо приклад з цілями сталого розвитку –

17 глобальними ключовими напрямками розвитку світу, що є, фактично, порядком денним існування людської цивілізації на період до 2030-го року. Визнано, що корупція як всепроникне явище загрожує знищити будь-які ініціативи на шляху до реалізації цих цілей. 


Поширеність корупції на рівні школи безпосередньо протирічить засадам державної політики в освіті, серед яких

є академічна доброчесність та нульова терпимість до будь-яких проявів корупції.


Найчастіше корупцію асоціюють лише з хабарями, тоді як «облич» у неї, насправді, чимало. «Подяки» за хороші оцінки, медалі чи інші досягнення учнівства, купівля тих чи інших довідок, збирання грошей на привітання до днів народження і свят для співробітниць/-ків управлінь освіти, створення педагогу зручного розкладу за додаткову плату – усі ці та багато інших подібних практик також вважається корупцією. 

 

ШКОЛА І КОРУПЦІЯ 

Іноді наявність або відсутність ознак корупції залежить від певних обставин.


Наприклад, надання батьками фінансового чи іншого ресурсного внеску при вступі дитини до школи, за умови добровільності, не вважається корупцією, але точно стає нею у випадку, коли це вимагається і стає умовою прийняття дитини на навчання. Те ж стосується будь-якого іншого співфінансування школи батьками: якщо це здійснюється на добровільній основі, проводиться органами батьківського самоврядування, а сам процес є підзвітним та публічним – лише у таких випадках практика «фінансового залучення» батьківства не містить ознак корупції. 


Квіти, що даруються педагогові на свято, корупцією не є, за умови, якщо така ініціатива виходила від самої дитини чи її батьків. Натомість, подарунки, на відміну від квітів, викликають набагато більше підозр у корупційності, адже,

як правило, коштують дорожче, до того ж такі випадки нерідко містять ознаки вимагання неправомірної вигоди, тому дарування подарунків краще уникати. 


Репетиторські заняття, навіть належним чином оформлені відповідно до податкового законодавства, набувають корупційних ознак, коли проводяться з дитиною, яку цей же педагог навчає у школі.


За версією Світового економічного форуму, освіта є однією з чотирьох найкращих платформ (стратегій) у подоланні корупції. Робота з молоддю сьогодні визнається як ледь не найбільш ефективний спосіб долання та попереджування корупції.

Цей веб-ресурс створений для того, щоб допомогти у такій роботі. Знайомлячись із ним, ви зможете краще розібратися з явищем корупції загалом та в освіті зокрема, отримаєте інформаційну, методичну та інструментальну підтримку в здійсненні антикорупційних стратегій подолання та попередження корупції на рівні закладу освіти. 

Інформація про проєкт

ГО «ЕдКемп Україна» у партнерстві з проєктом USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції

в Україні «ВзаємоДія» вже другий рік поспіль сфокусовані на розвитку в українській шкільній освіті практик доброчесності і педагогіки партнерства, що сприяють ппередженню й подоланню корупції.


Ми працюємо з усіма стейкхолдерами шкільної освіти – безпосередньо у закладах освіти, під час регіональних (не)конференцій Edcamp Ukraine, на рівні спеціальних освітніх програм.


Ми прагнемо показати, що успіх без корупції можливий, а справжнє партнерство на рівні закладу освіти здатне взагалі ліквідувати корупцію як явище. Потужне «антикорупційне щеплення» для навчання та усього життя – ось наша мета!


Ядром проєкту стала апробація (силами педагогів та учнівства) спеціально розроблених разом із видавництвом «Шкільний світ» інструментів для роботи з молоддю в темі протидії та попередження корупції з метою їх доопрацювання та подальшої популяризації. Проєкт також має яскраво виражений дослідницький компонент

(у фокусі – шкільні практики співпраці та доброчесності у контексті педагогіки партнерства та сприйняття ефективності інструментів антикорупційного навчання), а також комунікаційну стратегію, що реалізується, зокрема, у партнерстві з ГО «Смарт Освіта» та порталом «Нова українська школа». 

БУКВА ЗАКОНУ

 

Антикорупційні органи України 

БУКВА ЗАКОНУ

Державні інституції в антикорупційній сфері в Україні

Кримінальна та адміністративна відповідальність

БУКВА ЗАКОНУ

Державні інституції в антикорупційній сфері в Україні

Формування політики та запобігання корупції

БУКВА ЗАКОНУ

Нормативно-правова антикорупційна база

БУКВА ЗАКОНУ

Словник

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ — сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ — наявність суперечностей між приватними інтересами й повноваженнями, коли

під впливом власного інтересу приймається незаконне рішення. 

 

КОРУПЦІЙНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ — вчинене особою діяння, що містить ознаки корупції, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність. 

КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ — сукупність правових, організаційних та інших чинників і причин, які породжують, заохочують (стимулюють) осіб до скоєння корупційних правопорушень під час виконання ними функцій держави або місцевого самоврядування.

КОРУПЦІЯ (від лат. corrumpere — псувати) — негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні службовими особами, громадськими й політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення.

НЕДОБРОЧЕСНІСТЬ — порушення або свідоме нехтування особою моральними й етичними нормами поведінки. 

 

ПОБУТОВА / АДМІНІСТРАТИВНА КОРУПЦІЯ — повсякденна корупція дрібного масштабу, яка перебуває

на перетині діяльності державних установ і громадян.

ПРЕВЕНЦІЯ (ПОПЕРЕДЖЕННЯ) — запобігання корупційним правопорушенням. 

РОЗСЛІДУВАННЯ ТА САНКЦІЇ — покарання тих, хто вже вчинили корупційні правопорушення.

ТОП-КОРУПЦІЯ (ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ) — зловживання службовим положенням на найвищих щаблях державної влади та на найвищих рівнях в ієрархії бізнесу. 

ХАБАР — гроші або інші матеріально цінні речі, що передаються посадовій особі для її стимулювання діяти

в інтересах особи, яка передає їх, або в інтересах третіх осіб.

ІНСТРУМЕНТИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ПРАКТИКИ ДЛЯ ШКОЛИ

Підключайтесь та завантажуйте!

Пропонована добірка антикорупційних інструментів надасть можливість учительству разом з учнівством зробити перші кроки протидії корупції у нашому житті ще зі школи. І зробити ці кроки буде надзвичайно легко та захопливо, адже ми пропонуємо змінювати свідомість і змінювати країну через гру. 


Цей набір антикорупційних інструментів «на різні смаки» дає можливість «зарядитися» проти корупції

та «зарядити» інших. 

Інтелектуальна антикорупційна гра у форматі «Що? Де? Коли?»


Інтелектуальна гра, яка мотивує людей цікавитись антикорупційною тематикою. Питання побудовані таким чином, щоб слухачі/-ки застосовували уважність та критичне мислення для пошуку відповідей на запитання щодо протидії корупції.

Антикорупційна «Мафія» (місто проти корупції)


У грі учасницям/-кам пропонується стати жителями міста N, у якому, як і в реальному житті, є порядні люди

і безпринципні корупціонери. Завдання містян – виявити корупціонерів і запроторити до в'язниці. Гра створена

за мотивами класичної гри «Мафія».

Антикорупційні сценарії


Пропонується 20 життєвих корупційних ситуацій (в університеті, в лікарні, при влаштуванні на роботу) та чотири можливі варіанти дій до кожної – від дещо корупційних варіантів до максимально доброчесного.

 

Антикорупційний квест


Антикорупційний квест представлений у трьох форматах – лінійний, QR-квест і вебквест – та максимально адаптований для проведення в різних матеріально-технічних та освітніх умовах. Командам пропонуються ситуації,

які ілюструють корупційні явища і передбачають вибір стратегії поведінки. Обрання неправильної стратегії поведінки веде команду хибним маршрутом, що збільшує кількість локацій, які мають пройти учні й учениці.

Антикорупційні уроки


Комплект матеріалів для використання у 9 – 11 класах – збірка, що містить 7 антикорупційних уроків і робочий зошит для учнівства. Уроки послідовно знайомлять з темою корупції, навчають ідентифікувати її прояви та вчать приймати доброчесні рішення. Кожний з уроків містить 5 кроків, а методичні коментарі допоможуть педагогам більш ґрунтовно обговорити з учнівством запропоновані ігри, вправи та ситуації. Окрім того, кожний урок має додатки, які доречно використовувати як роздатковий матеріал під час опрацьовування з учнівством певних завдань, якщо діти не мають робочого зошита.

Онлайн-гра «(Не)підкупність»


Симулятор життя в Україні, розроблений на базі типових ситуацій, які можна вирішити чесно і законно або…

не дуже. Вирішуючи ситуації, пов’язані з викладачами/-ками, житлово-комунальним комплексом, органами правопорядку, лікарями, бізнесовими питаннями, ви зможете оцінити СВІЙ РІВЕНЬ корумпованості.

Організуй свій захід

Покрокова інструкція, як організувати захід, який об’єднає людей навколо спільних цінностей та інтересів. Пропонуємо інструмент для створення майданчика для знайомства та взаємодії, для формування мережі зв’язків серед однодумців та обміну ідеями. Спробуйте підготувати та провести власний захід у вашій громаді, аби, наприклад, захистити місцевий парк, підтримати мир або подолати корупцію.

ПРАКТИКИ ДЛЯ ШКОЛИ

ПРАКТИКИ ДЛЯ ШКОЛИ

Посібник з поширеними запитаннями і відповідями «Світлофор освітньої доброчесності»

Посібник містить відповіді на запитання про доброчесність, етику та протидію корупції у шкільному середовищі, які спільнота відповідального вчительства адресувала фаховому у корупційних питаннях колу. 


У книзі ви знайдете конкретні поради та роз’яснення, необхідні вчительству, менеджменту шкіл, батьківству, учнівству.

Що купує твоя школа?

Онлайн-інструмент, що допоможе контролювати закупівлі закладів шкільної чи дошкільної освіти і таким чином підвищувати їхню ефективність та будувати справжні партнерські взаємини. 

Тепер не проблема відшукати свій заклад на мапі, прочитати поради з підготовки інформаційних запитів до управління освіти про закупівлі, ознайомитися з правилами оформлення батьківських внесків.

Антикорупційні наліпки

Завантажте, роздрукуйте та розмістіть ці дотепні мотивуючі картинки у просторі, в якому перебуваєте найчастіше (наприклад, у класі чи вчительській). 


Ми впевнені, що вас додатково мотивувати проти корупції не треба! Проте насичення інформаційного простору антикорупційними меседжами – це привернення уваги до проблеми та ще один крок на шляху до #освітибезкорупції. 

НАТХНЕННІ ПРИКЛАДИ

Амбасадорки доброчесності

Четвірка відважних «мушкетерок» протидії корупції – амбасадорок доброчесності – скоро у спеціальному відеофокусі.

ХОРЬКОВА ЛЮДМИЛА


директорка Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 114

СТЕЛЬМАХ СВІТЛАНА


учителька історії України, правознавства, громадянської освіти Херсонського академічного ліцею імені О.В. Мішукова

РЯБУХА АЛЛА


 начальниця управління Державної служби якості освіти у Сумській області

ГРИЦЮК ЛАРИСА


директорка Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29

НАТХНЕННІ ПРИКЛАДИ

Посібник з описом досвіду 
«Педагогіка партнерства: практики доброчесності»

Чи можливі справжні (не бутафорські) партнерські взаємини між усіма стейкхолдерами шкільної освіти, зокрема, учнівством, педагогами, батьківством, адміністрацією? Якщо так, то чи здатні такі взаємини повністю викорінити корупційні практики у школі? І яка роль у цьому процесі інструментів антикорупційного навчання?


Відповіді на усі «гарячі» запитання шукайте у цьому справді унікальному посібнику, що адресований усім, кому небайдужа сучасна українська школа. 


Посібник укладено за досвідом проєкту щодо впровадження в українську школу практик

доброчесності та педагогіки партнерства, реалізованого ГО «ЕдКемп Україна» спільно з ГО «Смарт Освіта» у партнерстві з проєктом USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія». 

 

КОРИСНОСТІ

Що почитати

У пропонованих матеріалах розкривається тема корупції у різних соціальних сферах

та обговорюються шляхи її подолання й попередження. У кожному випадку є можливість ознайомитись із повнотекстовою версією. 

КОРИСНОСТІ

Що подивитися

Рекомендований до перегляду відеоконтент акцентує увагу на різних аспектах корупції як явища. Представлені ігрові, навчальні та інші відеоматеріали можуть використовуватися в освітньому процесі закладів освіти. 

thecorrupted-poster-headline 1.png

«Корупція» (Великобританія, 2019)


Сюжет художнього фільму розгортається

на тлі подій, пов’язаних з проведенням Олімпіади у Лондоні. Тоді особливо гостро постали питання продажності поліції, нелегального будівництва та соціального житла. Усе разом це складає олімпійську спадщину міста, яка асоціюється

у лондонців саме з корупцією.

Mask Group-1.png

П’ять відео для уроку про антикорупцію


Ми зробили добірку тематичних відео

для вчителів. Їх можна показувати на уроках на тему антикорупції. Проте вони будуть корисними не тільки в день боротьби

з корупцією, а й для інших позакласних заходів протягом року.

Mask Group.png

Добірка антикорупційної реклами 


Правильний вибір


«Корупція – злочин проти життя! Вчасно зроби правильний вибір». Історія про

2 братів, синів українського полковника Володимира Коваленка. Один із братів свідомо вирішує йти служити в АТО

і захищати державу. Він стає капітаном прикордонної служби на Донеччині.

На кордоні відбувається бойове зіткнення - через вчинок юнака, який взяв хабар. 


Хабарник


«Корупція вбиває». Історія про справжній трагічний наслідок корупції. Сержант прикордонної служби Михайло Коваленко часто брав хабарі і пропускав людей через митний контроль без належних документів. Одного разу гроші дає пара, яка не має документів на дитину. Не вдивляючись

в обличчя і порушуючи закони, Михайло пропускає осіб за кордони України. Хто були ці люди і якою стала ціна вчинені дії?

ЩО ЗРОБЛЕНО?

ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ/-ОК

З 10 до 14 серпня 2020-го року ГО «ЕдКемп Україна» за підтримки Проєкту #USAID_ВзаємоДія провели у Полтавській області тренінг з підготовки тренерок/-ів «#ОСВІТАБЕЗКОРУПЦІЇ: формування доброчесного освітнього середовища через використання антикорупційних інструментів для роботи з молоддю в освітньому процесі».

Тренінг є програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Захід повністю відповідав чинним вимогам щодо проведення заходів в умовах карантину.

Головна увага була сконцентрована навколо основ тренерської роботи, а також корупції як такої (зокрема в освіті) та способам протидії їй. Учасницям/-кам була продемонстрована ціла низка ефективних антикорупційних інструментів, з якими можна працювати у класі та поза ним:

 • сім антикорупційних уроків,

 • антикорупційні сценарії,

 • інтелектуальна антикорупційна гра у форматі «Що? Де? Коли?»,

 • антикорупційний квест,

 • антикорупційна «Мафія» (місто проти корупції),

 • посібники «Cвітлофор освітньої доброчесності», «Історія шести. Як школа змінюється через взаємодію», «Організуй свій захід»,

 • онлайн-гра «(Не)підкупність».

 

Ідея тренінгу полягала в тому, щоб підготувати якісні тренерські кадри, які змогли б надалі «просувати» в освітянське середовище тему антикорупції та антикорупційні інструменти. І це вдалося! 

ЩО ЗРОБЛЕНО?

ВЕРЕСНЕВІ ТРЕНІНГИ У МІСТАХ-ЧЕМПІОНАХ

У вересні 2020-го року у 6 містах України (так звані міста-чемпіони) відбулись 8 тренінгів з антикорупційного навчання для освітян.

Учасники та учасниці оволоділи 9 (!) ефективними антикорупційними інструментами для роботи з молоддю та навчились, як правильно їх використовувати в освітньому процесі й поза ним.  

Йдеться про такі антикорупційні інструменти, як: 

 • сім антикорупційних уроків,

 • антикорупційні сценарії,

 • інтелектуальна антикорупційна гра у форматі «Що? Де? Коли?»,

 • антикорупційний квест,

 • антикорупційна «Мафія» (місто проти корупції),

 • посібники «Cвітлофор освітньої доброчесності», «Історія шести. Як школа змінюється через взаємодію», «Організуй свій захід»,

 • онлайн-гра «(Не)підкупність».

 

Розклад тренінгів:

11, 12 вересня – м. Первомайський Харківської області,

14, 15 вересня та 28, 29 вересня – м. Cуми,

15, 16 вересня – м. Покров Дніпропетровської області,

17, 18 вересня – м. Мукачево Закарпатської області,

18, 19 вересня – м. Дрогобич Львівської області,

22, 23 вересня та 25, 26 вересня – м. Хмельницький.

Організатори: ГО «ЕдКемп Україна» за підтримки Проєкту #USAID_ВзаємоДія

ЩО ЗРОБЛЕНО?

Тренінг «Педагогіка партнерства: практики доброчесності»

(14-18 лютого 2020 р., м. Харків)

24 особи, які представляють 6 шкільних команд (у кожній є учитель/-ка, учень або учениця, представники/-ці адміністрації та батьківства), які пройшли національний конкурсний відбір, взяли участь у першому етапі навчання – п’ятиденному тренінгу, у фокусі якого – робота з меморандумом співпраці між усіма шкільними стейкхолдерами; розвиток ефективних комунікацій, а також навичок роботи з фасилітаційними методами як шляхів до створення партнерства у школі та тест-драйв антикорупційних інструментів.

ЩО ЗРОБЛЕНО?

Антикорупційний компонент на

П`ятій національній (не)конференції

EdСamp Ukraine 2019 та регіональних (не)конференціях 2019-2020-х років 

На П`ятій національній (не)конференції для шкільних педагогів EdСamp Ukraine 2019 антикорупційний компонент від проєкту #USAID_ВзаємоДія був одним з найбільш помітних.

Зокрема, у рамках програми події відбувся воркшоп Кайтлін О’Доннелл «Використання нових інструментів у роботі з молоддю у питаннях антикорупції».

Постійно працював антикорупційний тест-рум, де всі охочі могли взяти участь у експрес-апробації 5-ти інструментів антикорупційного навчання. При цьому результати загальнонаціональної апробації згаданих інструментів були підбиті на спеціальній сесії.

Також пройшов відкритий інтегрований урок (з використанням тих самих 5-ти антикорупційних інструментів) для збірного 8-го класу зі Станиці Луганської.

Тема антикорупції була і є центральною на регіональних (не)конференціях Edcamp Ukraine. 2019-го року їх було 15, стільки ж відбудеться і у 2020-му році.

 

ЩО ЗРОБЛЕНО?

Апробація інструментів антикорупційного навчання – 1 хвиля

Навесні 2019-го року педагоги та учнівство закладів шкільної освіти, які пройшли загальнонаціональний відбір, апробовували 5 інструментів антикорупційного навчання: антикорупційний урок (75 % педагогів спробували його на практиці), антикорупційні сценарії, антикорупційну гру у форматі «Що? Де? Коли?», антикорупційну «Мафію» та антикорупційний квест!


Подія видалася масштабною: в апробації взяли участь 6235 учнів та учениць 9 – 11-х класів шкіл з усієї України.


Загалом відбулося 923 апробації! Першість тримала антикорупційна «Мафія» (у неї грали 272 рази). 
 

І хоча антикорупційний квест випробовувався найрідше (лише 104 рази), саме його було визнано найбільш ефективним інструментом. 

ЩО БУДЕ?

Антикорупційний компонент регіональних (не)конференцій Edcamp Ukraine 2020

Долучайтеся до антикорупційних подій у рамках регіональних (не)конференцій EdСamp Ukraine 2020. Зокрема, дізнавайтеся, як взяти участь в апробації оновлених інструментів антикорупційного навчання – 2 хвиля – для шкіл (антикорупційного уроку і антикорупційного квесту) від ГО «ЕдКемп Україна» і проєкту #USAID_ВзаємоДія.

Апробація оновлених інструментів антикорупційного навчання

(березень – жовтень 2020) – 2 хвиля

З травня до жовтня 2020 року відбулася апробація двох оновлених інструментів антикорупційного навчання (антикорупційний квест і антикорупційні уроки) у закладах шкільної освіти України.

У апробації взяли участь 149 педагогів та 4770 учнів й учениць.

 

96,6 % педагогів визнали, що як результат апробації, їхня власна обізнаність з теми корупції та боротьби з нею покращилася.

Враження учнівства щодо апробації інструментів антикорупційного навчання та сприйняття корупції

як явища добре передають цитати з рефлексійних форм:

«Ніколи не замислювалася над тим, що корупція заполонила все наше життя.

Сьогодні ми навчилися з нею боротися. Це не так вже і важко – просто прийняти правильне рішення.»

«Інтуїція не підвела: корупція – негативне явище. Та й звучить воно холодно, зі скреготом на устах…»

«У школі на «Основах Здоров'я» нас вчать бути здоровими. Чому ж немає уроків,

де б вчили буди гідними?»

ЩО БУДЕ?

Проведення комплексу досліджень

(грудень 2019 – жовтень 2020), сфокусованих на вивчення шкільних практик співпраці та доброчесності у контексті педагогіки партнерства та сприйняття ефективності оновлених інструментів антикорупційного навчання як результату їхньої апробації.

 

У рамках дослідження проводяться фокусовані групові інтерв’ю з учнівством, онлайн- та офлайн-опитування педагогів, осіб з числа адміністрацій, батьків, учнівства щодо стану та перспектив партнерських взаємин і практик доброчесності у школі. Окремий напрям – онлайн-опитування

про результати апробації двох оновлених інструментів антикорупційного навчання (у дослідженні візьмуть участь учнівство та педагоги, які з березня до червня 2020-го року апробуватимуть ці інструменти).

 

Візьміть участь в онлайн-опитуванні педагогів щодо педагогіки партнерства та практик доброчесності:

 

ПРИЄДНАТИСЯ

Втомилися від корупційних практик в освіті? 


Маєте особистий досвід подолання корупції? 


Приєднуйтесь до команди «ЕдКемп Україна» – створимо освіту без корупції разом! 


Просимо Вас заповнити коротку інформаційну форму, аби ми дізналися про Вас, Ваші особисті візії

та могли вийти на зв’язок.

ПРИЄДНАТИСЯ

USAID_ВзаємоДія у соціальних мережах

USAID_Horiz_Ukranian_RGB_2-Color 1.png
Хештег ВзаємоДія, білий, горизонтальнии
edcamp_CMYK_main 1.png
82833424_572632483317323_807878312098948
80_Видавництво Шкільний світ 1.png
main.png
facebook 3.png
insta-icon.png
twitter 3.png
youtube 1.png